Skip to main content

联系我们

办公室信息          
                       

全球总部

固纬电子实业股份有限公司

Instek Digital 影像安防事业处

236 新北市土城区中兴路7-1号3楼,台湾

电话号码: +886 2268 9939

传真号码: +886 2268 9355

    销售咨询: sales@instekdigital.com

技术支持: support@instekdigital.com

一般信息: instek@instekdigital.com

 
放大观看地图
 

中国办事处

竞伟数码科技(上海)有限公司

邮政号码200233

上海市宜山路889号2号楼8楼(西侧梯)

 

 

电话号码: +86 21 6485 3399

传真号码: +86 21 5450 0789

  <
放大观看地图